Hizmet Sözleşmesi

Taraflar:

Hesap92.site bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Kullanıcılar (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır).

1. Konu:

Şirket, Müşteri'ye aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  1. 1.1. Dijital Ürün

2. Hizmet Bedeli:

Müşteri, Şirket'e sağlanan hizmetler için belirlenen bedeli ödemeyi kabul eder. Hizmet bedeli ve ödeme koşulları ayrıca Hesap92.site web sitesinde belirtilmiştir.

3. Hizmet Sağlanması:

3.1. Hizmetler, taraflar arasında belirlenen sürelerde ve koşullarda sağlanacaktır.

3.2. Herhangi bir değişiklik veya ek hizmet talebi, taraflar arasında yazılı olarak onaylanmalıdır.

4. Sorumluluklar:

4.1. Şirket, hizmetleri gerekli özen ve profesyonellikle sağlamayı taahhüt eder.

4.2. Müşteri, gerekli bilgi ve belgeleri sağlamakla sorumludur.

4.3. Her iki taraf da işbu sözleşmeye uygun davranmayı kabul eder.

5. İptal ve İptal Koşulları:

Her iki taraf da, yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir. İptal durumunda, tarafların karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin detayları belirlenecektir.

6. Gizlilik:

Taraflar, sözleşme kapsamında elde ettikleri her türlü bilgiyi gizli tutmayı kabul ederler.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde taraflar, öncelikle dostane yollarla anlaşmaya çalışacaklardır.

8. Yürürlük:

Bu sözleşme, müşteri tarafından şirketin hizmetleri kullanıldığında yürürlüğe girer.

Taraflar, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.